Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden vil ta initiativ til samtidig og felles planlegging mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket for å holde framdrift og sikre kvaliteten i prosjektet Trønderbanen og E6 mellom Trondheim og Steinkjer

Datert: 13.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Trønderbanen og E6 mellom Trondheim og Steinkjer er vedtatt utbedret i Nasjonal transportplan etter det valgte moderniseringskonseptet. Investeringene har ikke samme tidsplan, men for å lykkes med vedtatt framdrift er samtidig planlegging mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen avgjørende for at statens investeringer på strekningen skal få optimale løsninger. Dette har vist seg å være en utfordring.

Vil statsråden ta initiativ til samtidig og felles planlegging mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket for å holde framdrift og sikre kvaliteten i prosjektet?


Les hele debatten