Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til olje- og energiministeren

Om hvorfor det er viktigere å transportere energien ut av landsdelen og landet enn å videreforedle den nært produksjonsstedet, med bakgrunn i nordområdemeldingen

Datert: 13.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Prosessindustrien er en av de aller viktigste næringene i Nord-Norge. Det er rom for både å videreutvikle dagens industri og starte opp nye kraftkrevende produksjoner, som f.eks. magnesiumverk eller datalagringssentra. I nordområdemeldingen ser det ut til at man kun er opptatt av å få en best mulig transport av kraften og ikke videreforedle den nær produksjonsstedet.

Hvorfor er det viktigere å transportere energien ut av landsdelen og landet enn å videreforedle den nært produksjonsstedet?


Les hele debatten