Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Om hvorfor kunnskapsministeren mener at det er riktig å satse 100 ganger så mye på skattekutt som å gi barn og unge kunnskap og utdanning

Datert: 19.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): I høst kunne Høyre og Fremskrittspartiet legge fram sitt eget budsjett og endelig få vist hva som er viktigst for dem, hva som er Høyre- og Fremskrittsparti-politikk.

Budsjettet har ført til en storm av protester mot urettferdige kutt: kutt for barn med uføre foreldre, fjerning av sykelønnen for dem med lavest lønn, fjerning av kulturtilbud for eldre og kutt for bevegelseshemmede som trenger bil. Og ekstra opprørt tror jeg folk har blitt fordi de ser at Fremskrittspartiet og Høyre samtidig har råd til mellom 8 000 mill. kr og 9 000 mill. kr i skattekutt for de rikeste.

Erna Solbergs svar er at Høyre bare gjør det de har sagt at de skal gjøre, men i landsmøtetalen sin sa Erna Solberg ordet «skole» 17 ganger og ordet «skattekutt» bare én gang. Likevel svarer Røe Isaksen at den samlede økningen til grunnskole og videregående skole er på 98 mill. kr. I statsbudsjettet satses det altså nesten 100 ganger mer på skattekutt for de aller rikeste enn det satses på grunnskole og videregående skole – ingen ting til tidlig innsats for barn og unge som sliter med lesing, regning og skriving, ingen ting for å redusere størrelsen på klassene, ingen ting for å hjelpe flere gjennom videregående skole, ingen ting for å styrke kampen mot mobbing. I statsbudsjettet er bare skattekuttet til de to, tre rikeste i Norge like mye som hele satsingen på grunnskole og videregående skole.

Mitt spørsmål er: Hvorfor mener kunnskapsministeren at det er riktig å satse 100 ganger så mye på skattekutt som å gi barn og unge kunnskap og utdanning? Mener kunnskapsministeren at skattekutt til milliardærer er det vi skal leve av framtiden, eller er det barn og unges kunnskap vi skal leve av i framtiden?


Les hele debatten