Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at en kommunal institusjon i Arendal hyret inn en person for å drive ut ånder hos ansatte og beboere, og hvorvidt statsråden har noen synspunkter på en slik praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Datert: 19.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): I Agderposten 19. november 2014 omtales at en person ble hyret inn for å drive ut ånder hos ansatte og beboere ved en kommunal institusjon for funksjonshemmede i Arendal. Det er lagt lokk på saken. Kommunen vil ikke informere om fakta. Verken fylkeslegen eller pasientombudet vil foreta seg noe for å finne ut hva som har skjedd.

Har statsråden noen synspunkter på en slik praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og hvordan kommunen opptrer i denne saken?


Les hele debatten