Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til næringsministeren

Om hva som er status for samarbeidsavtalen som Stoltenberg-regjeringen inngikk med paraplyorganisasjonene til de ideelle aktørene som leverer tjenester på helse- og sosialfeltet

Datert: 10.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av næringsminister Monica Mæland

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Regjeringen har i flere sammenhenger uttalt at de vil videreføre den samarbeidsavtalen som Stoltenberg-regjeringen inngikk med paraplyorganisasjonene til de ideelle aktørene som leverer tjenester på helse- og sosialfeltet. Samarbeidsavtalen forutsetter at det avholdes minst to møter i året.

Hva er status for arbeidet, og hvilke resultater er oppnådd etter at regjeringen Solberg tiltrådte?


Les hele debatten