Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om oppfølging av Tilregnelighetsutvalgets rapport og hvorvidt Fremskrittspartiet på Stortinget hadde fått gehør for sitt standpunkt til NOU-en før regjeringen drøftet saken

Datert: 10.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): 10 minutter etter at Tilregnelighetsutvalget leverte rapporten til justisministeren, ble representanter fra Fremskrittspartiet på Stortinget skriftlig sitert på at rapporten ikke ville få følger for det som kommer til Stortinget fra regjeringen, fordi Fremskrittspartiet på Stortinget har stor innflytelse over justisministeren.

Kan statsråden avklare om regjeringen konkluderte like raskt som Fremskrittspartiet på Stortinget med hensyn til oppfølging av NOU-en, og om Fremskrittspartiet på Stortinget hadde fått gehør for sitt standpunkt før regjeringen drøftet saken?


Les hele debatten