Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kunnskapsministeren

Om statsråden mener at barnehagen skal utvikles i en skolefaglig retning, der det settes krav til å oppfylle spesifikke læringsmål, dokumentasjon og språkkartlegging

Datert: 19.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): De fleste barnehager i landet er veldig gode og har ansatte som gjør en kjempejobb hver eneste dag. Samtidig vet vi at tilbudet varierer – det er forskjell på både innhold og kvalitet i barnehagene. Statsråden har lovet en kvalitetsreform for barnehagen, og Kristelig Folkeparti er glad for veldig mange av de grepene som kunnskapsministeren har signalisert.

Kristelig Folkeparti mener at det viktigste vi kan gjøre for å sikre et barnehagetilbud med god kvalitet, er å sørge for at det er nok voksne i barnehagen. Dersom det ikke er nok voksne som kan se hvert enkelt barn – som kan trøste, gi kos, være med ut og leke, lese høyt – er ikke barnehagen et godt og trygt alternativ. Derfor mener vi at regjeringens målsetting om å innføre en bemanningsnorm innen 2020 er veldig sent.

Jeg har lagt merke til at statsråden mener at læring må man ha mer av i barnehagen, og at det er en viktig vei til bedre barnehager i Norge. For å fremme mer læring er det bl.a. signalisert at statsråden ønsker en tydeligere rammeplan for hva barna skal lære i barnehagen, og har et mål om at alle barn skal kunne norsk når de begynner på skolen.

Det er helt klart at barn lærer mye og utvikler seg i barnehagen. For Kristelig Folkeparti er det viktig at alle barn får mulighet til å gå i barnehage de siste årene før de begynner på skolen. Barnehagen er en viktig arena både for å utvikle sosial kompetanse og for språkutvikling – gjennom lek og samspill og gjennom kreativ utfoldelse. Det er dette som er barnehagens kjerneoppgave, og det er dette tid og ressurser først og fremst bør brukes til. Derfor er vi litt skeptiske til de nye kravene til kartlegging og rapportering, som vil gjøre at de ansatte kanskje må sitte mer på kontoret – framfor å bruke tiden sammen med barna. Så mitt spørsmål er: Mener statsråden at barnehagen skal utvikles i en skolefaglig retning, der det settes krav til å oppfylle spesifikke læringsmål, dokumentasjon og språkkartlegging?


Les hele debatten