Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt ikke statsråden er enig med Venstre i at vi nå bør innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i hele landet

Datert: 19.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Oslo kommune har gjennomført et prosjekt med gratis kjernetid i enkelte bydeler, og det har blitt lagt fram en rapport som viser til dels gode resultater, men det er kanskje ikke så målrettet som man hadde håpet på. Det viser seg at barnehagebruken blant fireåringer og femåringer med innvandrerbakgrunn har økt med 15 pst. Samtidig viser det seg at ni av ti kroner som brukes, ikke har noen effekt, fordi mange av de ungene som nå får gratis kjernetid i det prosjektet, uansett ville ha benyttet seg av et barnehagetilbud.

Jeg tror ikke det er noen uenighet om viktigheten av å gå i barnehage. Jeg tror heller ikke det er noen uenighet om at noen unger i større grad enn andre har nytte av og behov for å gå i barnehage før de begynner på skolen, ikke minst med tanke på språk og utfordringer med språket.

Når vi ser at vi kan målrette dette tilbudet, og når vi ser at gratis kjernetid har stor betydning for de ungene som da får anledning til å gå der, tenker vi i Venstre at det å gå i barnehage ikke skal være avhengig av foreldrenes økonomi. Alle unger bør få den nytten som det gir å gå i barnehagen, selv om foreldrene har dårlig råd og ikke har råd til å betale makspris for barnehagetilbudet.

Mitt spørsmål til statsråden er om han ikke er enig med Venstre i at vi nå bør innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i hele landet. Nå har vi denne rapporten som viser at det virker. Er det ikke da bare å innføre det?


Les hele debatten