Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsvarsministeren

Om forsvarsministeren kan garantere at de 26 kamptolkene i Afghanistan er i sikkerhet der de er nå

Datert: 19.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Norge har ansvar for å ivareta Forsvarets personell før, under og etter oppdrag. Det innebærer å gi beskyttelse også til personell som ikke er norske, men som har tjenestegjort for Forsvaret og politiet i farlige oppdrag.

I Afghanistan har Forsvaret ansatt en rekke kamptolker som har tjenestegjort i første linje sammen med norske soldater, og som har vært eksponert for samme – om ikke større – risiko som norske medsoldater.

Veteranforbundet SIOPS hevder at de 26 kamptolkene som Norge har benyttet seg av i Afghanistan, er i livsfare og kan være en sikkerhetsrisiko der de er. I svar til SV skriver statsråden at Norge har et åpenbart ansvar for personell. På tross av disse advarslene og det vi nå vet om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, foretar forsvarsministeren seg ingenting. Dette handler ikke om norsk innvandringspolitikk, men om hvorvidt det norske forsvaret beskytter mennesker som våre styrker er totalt avhengige av, og som på grunn av det har blitt satt i livsfare.

Italia har, etter det jeg har fått opplyst fra Veteranforbundet, nå besluttet å hente 112 av kamptolkene til Italia. Det er nok nødvendig å gjøre også for Norge. Men i og med at forsvarsministeren hittil ikke har villet løse dette spørsmålet, er mitt spørsmål til forsvarsministeren om hun kan garantere at de 26 kamptolkene er i sikkerhet der de er nå?


Les hele debatten