Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Om hvorfor Høyre aldri er villig til å betale for Forsvaret når partiet er i regjering, og om forsvarsministeren er fornøyd med å legge fram et budsjett som ligger langt under det nivået hun lovet mens hun satt på Stortinget

Datert: 19.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Jeg har et spørsmål til forsvarsministeren: I åtte år har Høyre ved enhver anledning kritisert forsvarsbudsjettet for å være for lavt.

«Vi er villige til å betale for regjeringas beslutninger i motsetning til dem selv.»

Dette sa forsvarsministeren før valget, mens hun var leder av utenriks- og forsvarskomiteen – og i opposisjon – og hun understreket videre at Høyre hadde foreslått økninger i størrelsesorden 3,2 mrd. kr. Det bidro jo til å skape en del forventninger til hva Høyre ville levere når de kom i regjering.

Vi har en dyktig forsvarsminister. Det er bare så synd at hun taper kampen om budsjettkronene – for det er skattekutt som er det aller viktigste for denne regjeringa. Jeg mener at den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier en helt annen prioritering av Forsvaret. Høyre leverer ikke denne gangen et forsvarsbudsjett i samsvar med ambisjonene i langtidsplanen. Det gjorde de heller ikke forrige gang Høyre satt i regjering, og heller ikke nå.

Mitt spørsmål er: Hvorfor er aldri Høyre villig til å betale for Forsvaret når partiet er i regjering, og er forsvarsministeren fornøyd med å legge fram et budsjett som ligger langt under det nivået hun lovet mens hun satt på Stortinget?


Les hele debatten