Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt det er ønskelig å åpne for en utvikling der større deler av produksjonskjeden kan eies av samme kapitalaktør, og at det personlige lokale eierskapet til norske jordbruksressurser svekkes

Datert: 20.11.2014
Besvart på vegne av: Landbruks- og matministeren
Besvart: 26.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): I forslaget til ny forskrift om produksjonstilskudd i landbruket åpnes det for at selskaper og samvirkeforetak kan motta produksjonstilskudd. Dette kan åpne for vertikal integrasjon ved at større deler av produksjonskjeden kan eies av samme kapitalaktør, og at det personlige lokale eierskapet til norske jordbruksressurser svekkes.

Mener statsråden at en slik utvikling er ønskelig, og at dette vil styrke konkurransen og forbrukernes posisjon?


Les hele debatten