Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om å sikre ytringsfriheten for kommunalt ansatte, med henvisning til en rapport som viser at tre av fire kommuner i Akershus opererer i strid med lovverket når det gjelder innsyn og åpenhet

Datert: 20.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Norsk redaktørforening har gjennomgått kommunikasjonsreglementer, etikkreglementer og regler for innsyn i 22 kommuner i Akershus, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Rapporten viser at tre av fire kommuner i Akershus opererer i strid med lovverket når det gjelder innsyn og åpenhet.

Mener regjeringen at dette er tilfredsstillende, vil regjeringen ta initiativ til en landsomfattende undersøkelse om det samme, og hva vil statsråden foreta seg for å sikre ytringsfriheten for kommunalt ansatte?


Les hele debatten