Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

Om statsråden kan gjøre rede for klimaeffekten av å bygge bro eller tunnel mellom Horten og Moss, og hvordan den kommer ut i forhold til alternative tiltak som for eksempel ferge eller kollektivløsninger

Datert: 20.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden anbefaler å bygge bro eller tunnel mellom Horten og Moss, og eventuelt bro over Håøya som erstatning for Oslofjordtunnelen. Statsrådens kollega i Klima- og miljødepartementet slår fast at vi må kjøre mindre bil for å kutte utslippene. Det er bred faglig enighet om at økt veikapasitet gir økt trafikk.

Kan statsråden gjøre rede for klimaeffekten av dette tiltaket og hvordan den kommer ut i forhold til alternative tiltak som for eksempel ferge eller kollektivløsninger?


Les hele debatten