Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til samferdselsministeren

Datert: 20.11.2014
Spørsmålet er trukket tilbake

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): For et par år siden ble tilgangen politiet gjennom alle år har hatt til førerkortregister, motorvognregister og passregister strammet inn etter påpekninger fra Datatilsynet om ufullstendige lovhjemler. Fordi det var bred enighet om at politiet burde ha denne tilgangen, endret Stortinget passloven i 2013, og det ble da også varslet tilsvarende lovendringer i forhold til de to andre registrene.

Vil statsråden følge opp dette og foreslå lovendringer som gir politiet egnet og praktisk tilgang til førerkort- og motorvognregisteret?


Les hele debatten