Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til olje- og energiministeren

Om å endre regelverket for støtteordning ved flytting pga. rasfare, med bakgrunn i at et ungt par som etablerte seg som geitebønder i Kåfjord, gis 80 pst. kompensasjon for utgifter ved flytting av bolig, men ingenting til flytting av fjøs

Datert: 25.11.2014
Besvart: 03.12.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): NRK viste nylig et intervju med et ungt par fra Kåfjord i Troms, som har etablert seg som geitebønder med nytt hus og moderne driftsbygning. Nye geologiske undersøkelser har vist at fjellet rundt gården er rasfarlig og at familien dermed må flytte. Ifølge NVE gis 80 pst. kompensasjon for utgifter ved flytting av bolig, men ingenting til flytting av fjøs.

Vil statsråden endre regelverket, slik at familiens arbeidsplass og heimen til geitene også blir omfattet av støtteordningen for flytting?


Les hele debatten