Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil informere Stortinget om konsekvensane av pasientrettighetsdirektivet, med bakgrunn i at Legeforeninga er bekymra for kva slags konsekvensar forslaget kan ha for utvikling av antibiotikaresistens i Norge

Datert: 27.11.2014
Besvart: 03.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I sitt høyringssvar til pasientrettighetsdirektivet skriv Legeforeningen at den er bekymra for kva slags konsekvensar forslaget kan ha for utvikling av antibiotikaresistens i Norge. Legeforeningen saknar ei vurdering av dei helsemessige og økonomiske konsekvensane forslaget kan ha, og viser til at den årlege kostnaden med antibiotikaresistens i EU er på vel 1,5 milliardar euro og at 25 000 menneske årleg mistar livet på grunn av ikkje verksam antibiotika.

Vil statsråden informere Stortinget om desse konsekvensane?


Les hele debatten