Spørsmål ved møtets slutt fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Om at styringssignaler om å reversere forrige regjerings prioriteringer om utsendelse av lengeværende asylbarn ikke har nådd fram til Justisdepartementets underliggende etater

Datert: 02.12.2014
Besvart: 02.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V):


Les hele debatten