Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Om behov for nye løft i helsetjenestene våre i årene som kommer, og hvordan sykehusene skal klare å leve opp til forventningene som Høyre selv har skapt, når de mangler så store bevilgninger

Datert: 03.12.2014
Besvart: 03.12.2014 av statsminister Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Det er behov for nye løft i helsetjenestene våre i årene som kommer, bl.a. når det gjelder kvalitet, kvantitet og oppgradering av medisinsk/teknisk utstyr og IKT i sykehusene. Før valget lovet Arbeiderpartiet et investeringsløft på 12 mrd. kr over fire år – for inneværende stortingsperiode – til sykehusene. Høyre svarte på timen, kritiserte vår plan for å være for lite ambisiøs og lovet konkret større milliardvekst til sykehusene med Høyre enn med Arbeiderpartiet.

Nå har vi fasiten. På flere områder bryter regjeringen klare løfter de ga velgerne noen uker før valget. Sykehusbudsjettet var i utgangspunktet svakt, 1 mrd. kr lavere enn lovet, for å være i rute med å nå dette investeringsmålet.

Regjeringen legger også opp til å inkludere nye oppgaver i sykehusrammen, uten økonomisk kompensasjon til sykehusene. Det såkalte frie behandlingsvalget, f.eks., som var lovet å komme i tillegg til rammen, skal nå tas innenfor rammen. Det gjør budsjettet enda strammere.

Budsjettforliket innebærer ytterligere effektiviseringskutt i sykehusene på opp mot 100 mill. kr. Nå lager sykehusene sine budsjetter for 2015, basert på disse rammene. Jeg leser på nettet. Helse Sør-Øst omtaler statsbudsjettet med at veksten er lavere enn veksten i statsbudsjettene de siste årene, og «lavere» enn det som ligger i planforutsetningene for 2015. Ved UNN planlegger de å kutte aktiviteten med 170 mill. kr i 2015. Også fra andre helseregioner hører vi om at budsjettopplegget i realiteten medfører kutt.

Statsministeren sa før og etter valget at skattekutt ikke har forrang i regjeringens budsjettopplegg, men det er jo nettopp det det har. Hvordan mener statsministeren at sykehusene skal klare å leve opp til forventningene som Høyre selv har skapt, når de mangler så store bevilgninger? Står statsministeren ved løftet om minst 12 mrd. kr til sykehusene i inneværende periode, og vil regjeringen således følge opp disse løftene i de kommende budsjettene, slik at dette målet nås?


Les hele debatten