Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om hvorvidt endringene av tildelingsbrevet til UDI om ikke å prioritere utsendelse av lengeværende barn betyr noen ting, med henvisning til avtalen regjeringen har med Venstre og Kristelig Folkeparti

Datert: 03.12.2014
Besvart: 03.12.2014 av statsminister Erna Solberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I trontaledebatten sa statsministeren følgende i svaret på et spørsmål fra representanten Syversen:

«En av de tingene regjeringen gjorde for inneværende år, var å endre tildelingsbrevet til UDI, som i 2013 stadfestet at man skulle prioritere å sende ut lengeværende barn, mens vi i 2014 sa at man skal prioritere å sende ut barn, men ikke legge vekt på dem som var lengeværende, nettopp fordi vi har en avtale.»

Dagen før sa statsråd Anundsen i svaret på et spørsmål fra meg i samme debatt:

«Men det er altså ikke sendt noen signaler fra regjeringens side som skal bety at en skal prioritere lengeværende barn for at en skal sende dem raskere ut i forkant av et regelverk.»

Videre sa han:

«Det mener jeg også ville vært en uakseptabel opptreden i forhold til den avtalerelasjonen som regjeringen har med Venstre og Kristelig Folkeparti.»

Ettersom både statsministeren og justisministeren i denne sal understreket at det var gjort en endring i prioriteringene, en endring i tildelingsbrevet, er mitt spørsmål til statsministeren: Skulle de endringene bety noen ting?


Les hele debatten