Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan veksten i psykisk helsevern vil være i de forskjellige foretakene i 2015, inkludert Helse Nord, og om kommunene er gjort i stand til å ta seg av flere pasienter

Datert: 11.12.2014
Fremsatt av: Per Olaf Lundteigen (Sp)
Besvart: 17.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Regjeringen har innført 'den gylne regel' i psykisk helsevern om at veksten i rus og psykiatri, hver for seg, skal være større enn veksten i somatiske sykdommer. Likevel meldes det fra flere helseforetak om planlagte kutt i psykiatrien til neste år. Også Helse Nord kritiseres for at 'den gylne regel' ikke overholdes.

Kan statsråden redegjøre for hvordan veksten i psykisk helsevern vil være i de forskjellige foretakene i 2015, inkludert Helse Nord, og om kommunene er gjort i stand til å ta seg av flere pasienter?


Les hele debatten