Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om nedlegging av spesialpost 4 ved Østmarka under Helse Midt-Norge, og hvor gode døgnplasstilbud det er bygd opp til pasientene ved andre helseforetak

Datert: 11.12.2014
Besvart: 17.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Det brukes som argument for nedlegging av spesialpost 4 ved Østmarka under Helse Midt-Norge at det er bygd opp tilbud om døgnplasser i andre helseforetak som vil gi personer med alvorlige angstlidelser et like godt tilbud.

Hvor gode døgnplasstilbud til disse pasientene er bygd opp ved andre helseforetak, eller mener man at poliklinisk behandling er en god erstatning for tidligere døgnplasser?


Les hele debatten