Spørretimespørsmål fra Ferhat Güven (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorvidt statsråden vil fremme forslag om en lovendring som muliggjør Business Improvement District, en ordning hvor et flertall av næringsdrivende i et område kan gå sammen for å investere i tiltak som styrker et områdes konkurranseevne

Datert: 11.12.2014
Besvart på vegne av: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 17.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ferhat Güven (A)

Spørsmål

Ferhat Güven (A): Et levende sentrum er viktig i en økonomisk bærekraftig bystruktur. Business Improvement District er en ordning hvor et flertall av næringsdrivende i et område kan vedta at alle skal gå sammen for å investere i tiltak som styrker et områdes konkurranseevne. For at dette skal være mulig i Norge, må det gjøres endringer i loven.

Vil statsråden fremme forslag om en slik lovendring?


Les hele debatten