Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Om hvordan statsråden akter å følge opp Stortingets vedtak om å se på investeringene ved Rock City og vurdere om det finnes oppdrag som kan legges dit for å ta vare på senteret, med bakgrunn i kutt i tilskuddet

Datert: 11.12.2014
Besvart: 17.12.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): I Stortingets behandling av Innst. 14 S (2014-2015) vedtok Stortinget å be regjeringen se på de investeringer og den kompetansebygging som er gjort ved Rock City og vurdere om det finnes oppdrag som kan legges dit for å ta vare på dette senteret, før det tas endelig stilling til fremtidig finansiering. Etter at flertallet på Stortinget opprettholdt regjeringens forslag til kutt i tilskuddet til Rock City, så styret seg nødt til å varsle de ansatte om oppsigelser.

Hvordan akter statsråden å følge opp Stortingets vedtak?


Les hele debatten