Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorvidt statsråden mener det er riktig at mange kommuner får dobbelt trekk gjennom å miste både skjønnsmidler og rammeoverføringer, med henvisning til ordningen med redusert differensiert arbeidsgiveravgift

Datert: 11.12.2014
Besvart: 14.01.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): De 31 kommunene som kommer inn under ordningen med redusert differensiert arbeidsgiveravgift etter Stortingets vedtak rett før jul, får hele gevinsten trukket inn gjennom uttrekk fra rammeoverføringene. Statsråden sa i Stortinget 9. desember 2014 at den praksisen vi fører nå, er den samme som de rød-grønne fulgte i 2004 og 2007.

Er det feil at korreksjonen tidligere har skjedd gjennom skjønnsmiddelordningen, og mener statsråden det er riktig at mange kommuner får dobbelt trekk gjennom å miste både skjønnsmidler og rammeoverføringer?


Les hele debatten