Muntlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til finansministeren

Om hvorfor ikke FrP og finansministeren mener at kommunene bør kompenseres for inntektstap når man nå sitter i regjering

Datert: 17.12.2014
Besvart: 17.12.2014 av finansminister Siv Jensen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): I disse dager vedtar kommunestyrer over hele landet sine budsjetter for neste år. For et par uker siden la KS fram en budsjettundersøkelse som bekrefter inntrykket man får når man leser lokalaviser, nemlig at mange kommuner vil måtte kutte i velferd og i skole i 2015. I de kommunene som KS har undersøkt, ligger det an til realnedgang i satsingen på skole til neste år. Undersøkelsen viser også at fire av ti kommuner planlegger å øke eiendomsskatten neste år, og at mange kommuner også ser seg nødt til å øke egenandelen for kommunale tjenester, det kan f.eks. være for hjemmehjelp og SFO. En viktig årsak til dette er at skatteinntektene til kommunene svikter med nærmere 3 mrd. kr i 2014.

Det er også noen utviklingstrekk som går i motsatt retning, men inntektstapet for kommunene er uansett i størrelsesorden 2 mrd. kr. Hvis dette ikke blir kompensert av Stortinget, betyr det at kommunene starer det nye året med et stort minus.

De to siste gangene det var skattesvikt i kommunene, var Fremskrittspartiet for å kompensere inntektstapet. Hvorfor mener ikke Fremskrittspartiet og finansministeren det samme når man nå sitter i regjering?


Les hele debatten