Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

Om søndagsåpne butikker, og hva som er grunnen til at regjeringen lytter mer til seg selv enn til det store flertallet som er imot det regjeringen har tenkt å gjennomføre

Datert: 17.12.2014
Besvart: 17.12.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Mitt spørsmål går til kulturminister Thorhild Widvey og gjelder søndagsåpne butikker.

Vestlige land har i de siste tiårene beveget seg fra å ha en markedsøkonomi til i større grad å være en markedsøkonomi. Fravær av etiske og verdimessige offentlige diskusjoner er markedets beste venn. Dess mindre vi drøfter markedets moralske grenser og overlater dette til hver enkelt, dess mer får markedet dominere alle livets sider.

Det gjelder også søndagshandel. Det høres tilforlatelig ut: La forbrukerne bestemme selv. Men mennesket er mye mer enn bare en forbruker, eller en konsument. Stortinget er satt til å forvalte en større helhet enn bare forbruker- eller markedshensyn. Vi blir fattige som samfunn hvis mennesket reduseres til en markedsaktør.

Derfor sier Kristelig Folkeparti ja til dagens regler for søndagshandel, vi sier ja til søndagen som en annerledes dag, ja til søndagsåpne hjem og familier, søndagsåpen natur, søndagsåpne kirker og søndagsåpne kulturarrangementer.

Jeg vil nødig skyve organisasjoner som Virke og LO og handelsnæringen, ei heller flertallet i befolkningen, foran meg når jeg argumenterer etisk og verdimessig for å klargjøre mitt og Kristelig Folkepartis syn i denne saken. Men det er et faktum at alle disse har kommet med klare advarsler mot regjeringens politiske og ideologiske mål om mer søndagshandel gjennom søndagsåpne butikker. Når det er et så stort flertall imot regjeringens forslag, hva er grunnen til at regjeringen lytter mer til seg selv enn til det store flertallet som er imot det regjeringen har tenkt å gjennomføre?


Les hele debatten