Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Om avvikling av den kulturelle spaserstokken, og hvorfor kulturministeren prioriterer at det er de eldre og de som bor på institusjon, som skal miste tilbudet sitt for å finansiere det som er statsrådens spede satsinger i budsjettet

Datert: 17.12.2014
Besvart: 17.12.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Kulturministeren kan stå.

Politikk er å prioritere, og regjeringens hovedprioritering er en skattelette på 8 mrd. kr. Det gjør at mange fagstatsråder har blitt budsjettapere. Veldig tydelig kommer dette fram under kulturformål i kulturministerens budsjett. Der er det en vekst på 1,1 pst. Med en lønnsvekst på rundt 3,2 pst. er det opplagt at statsråden har måttet kutte for å få på plass sine prioriteringer.

Vi har hørt at statsråden har gått godt gjennom sitt budsjett og prioritert ned det hun ikke ville ta med seg videre. Den kulturelle spaserstokken, som ble startet under regjeringen Stoltenberg, var nettopp – som representanten Lundteigen sa – for at man skulle gi eldre mennesker og dem som bor på institusjon tilgang på kultur. Nå foreslår statsråden å avvikle tiltaket. Det er det som står i budsjettet, andre bortforklaringer nytter det ikke å gi.

Når kulturministeren må finne plass til sine politisk prioriterte saker, er det altså Den kulturelle spaserstokken som avvikles. Pengene brukes i stedet til gaveforsterkningsordningen, en ordning der det offentlige blir forpliktet til automatisk å øke sine bevilgninger når private gir gaver til innkjøp av kunst og rehabilitering av museumsbygg.

Da blir spørsmålet til statsråden: Hvorfor prioriterer kulturministeren at det er de eldre og de som bor på institusjon, som skal miste tilbudet sitt for å finansiere det som er statsrådens spede satsinger i budsjettet?


Les hele debatten