Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden synes det er «tåpelig» å ha et lovverk som sikrer nasjonalt eierskap til norske skog- og jordressurser, med bakgrunn i statsministerens svar på spørsmål om nasjonalt eierskap til viktige norske bedrifter

Datert: 07.01.2015
Besvart: 07.01.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Mitt spørsmål går til landbruks- og matministeren.

I spørretimen 12. november i fjor sa statsministeren følgende i et svar på spørsmål om nasjonalt eierskap til viktige norske bedrifter:

«Jeg synes hele debatten om unorsk eller norsk er en ganske tåpelig debatt, for å være helt ærlig.»

Dette er en oppsiktsvekkende holdning fra en statsminister. Jeg tror ikke regjeringen forstår hvor viktig debatten om norsk eller unorsk faktisk er for folk i Norge. Det er i det norske folk bred enighet om at vi må sikre nasjonal kontroll over naturressursene våre. Vi har hjemfallsordningen for å sikre nasjonalt eierskap til de evigvarende vannkraftressursene. Vi har en konsesjonslov som sikrer lokalt og nasjonalt eierskap til de like evigvarende norske skog- og jordbruksarealene. Uten konsesjonsloven er det ingen begrensninger på hvem som kan kjøpe jord- og skogeiendommer i Norge. Det kan være aksjeselskap og investeringsfond, og disse kan være norske, kinesiske, tyske, amerikanske – hvem som helst kan sikre seg eierskap til store areal norsk land.

En opphevelse av konsesjonsloven, slik regjeringen nå har sendt på høring et forslag om, kan på sikt gjøre det norske landarealet til et globalt investeringsobjekt. I høringsnotatet fra Landbruksdepartementet er denne problemstillingen blitt beskrevet med null ord. Landbruksministeren har altså ikke funnet det verdt å bruke et eneste ord på en slik total omlegging av politikken. Og for å bruke statsministerens egne ord når jeg stiller spørsmålet: Synes statsråden det er «tåpelig» å ha et lovverk som sikrer nasjonalt eierskap til norske skog- og jordressurser?


Les hele debatten