Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om hvorfor det er så viktig for regjeringen å ta strid med EU når det gjelder å implementere EU-forordningen om kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter

Datert: 07.01.2015
Besvart: 07.01.2015 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Mitt spørsmål går til statsråd Helgesen.

For Venstre er det særs viktig at norske bedrifter og norsk næringsliv har relativt sett like konkurransevilkår som land det er relevant å sammenlikne seg med, ikke minst land innenfor EU/EØS-området. Når regjeringen har valgt å ha en egen EU-minister, skulle man tro det var ekstra oppmerksomhet rundt dette, og at man gjorde alt som var i regjeringens makt for å legge forholdene best mulig til rette for norsk næringsliv. Men det virker ikke alltid slik. Den sittende regjeringen har utmerket seg på to områder som jeg vil trekke fram her. Det ene er en voldsom iver etter å sende alt det som dette storting vedtar, til ESA-godkjenning, og det andre – og mer alvorlige – er at man har valgt å ta strid med EU når det gjelder å implementere EU-forordningen om kapitalkrav på ett område, nemlig lettelser i kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter, populært kalt SMB-rabatten.

Konsekvensen av regjeringens politikk er at norske småbedrifter blir pålagt dyrere lån enn det som er nødvendig, og at Norge kaster vekk ressurser og goodwill som burde vært brukt på det motsatte, nemlig bedre rammevilkår for norsk næringsliv. Dette har Venstre tatt opp med statsråden tidligere, i forbindelse med trontaledebatten og i forbindelse med finansdebatten i fjor. Begge gangene har statsråden i beste fall svart unnvikende og skjøvet ansvaret over på finansministeren, selv om det åpenbart er slik at det er statsråd Helgesen som har ansvaret for samordning av arbeidet med EØS-saker i regjeringen.

Mitt spørsmål til statsråden er: Hvorfor er det så viktig for regjeringen å ta strid med EU på et område som ikke vil svekke norske interesser, men snarere det motsatte?


Les hele debatten