Muntlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Om hva som er årsaken til at regjeringa ønsker å selge Statskog

Datert: 07.01.2015
Besvart: 07.01.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Dette har vært en spørretime som tidvis har handlet om det å selge landet, og mitt spørsmål nå går til landbruksministeren.

Er det noe Arbeiderpartiet er svært kritisk til, er det regjeringas planer om å privatisere og selge Statskog. Det handler virkelig om å selge landet. Statskog utgjør en femtedel av Norges areal – Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold og litt til – et betydelig areal. Arbeiderpartiet oppfatter Statskog som en suksess for å sikre eierne, altså fellesskapet, Norge, utbytte og gevinst. Det er en suksess for en helhetlig og god skogpleie, en suksess for å sikre framtidige jegere og fiskere adgang til store arealer, og det er også slik at Statskog kan bli en stor suksess som en motor i det grønne skiftet som Norge helt åpenbart står overfor. Slik vi kan utvinne og utnytte oljen, kan vi også utnytte skogens ressurser. I så måte står vi overfor en stor diskusjon og en stor utfordring når regjeringa tar initiativ til å selge hele eller deler av Statskog. I det hele tatt handler det i stor grad om nasjonens grønne gull og fellesskapets arvesølv.

Hva er årsaken til at regjeringa ønsker å selge Statskog?


Les hele debatten