Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden vil følge opp forslagene fra Oslo bystyre om å begrense bolighaiers muligheter til å kjøpe opp og bygge om familieleiligheter til mange små enheter når lovforslaget skal fremmes for Stortinget

Datert: 08.01.2015
Besvart: 14.01.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Regjeringen har hatt på høring forslag til endringer i eierseksjonsloven med frist i desember 2014. Fra Oslo bystyre, flere bydelsutvalg og en rekke sameier er det avgitt høringssvar som foreslår å begrense bolighaiers muligheter til å kjøpe opp og bygge om familieleiligheter til 'hybelhus' med mange små enheter, bl.a. ved at et to tredjedels flertall i sameiene får myndighet til å begrense slikt utleie.

Vil statsråden følge opp disse forslagene fra et samlet Oslo bystyre med fler når lovforslaget skal fremmes for Stortinget?


Les hele debatten