Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Om hvordan den norske regjeringen vil bidra til styrket politisamarbeid med EU-landene, og hvorvidt det er aktuelt med strengere grensekontroll inn i og ut fra Norge, med bakgrunn i de grufulle terrorangrepene i Frankrike

Datert: 14.01.2015
Besvart: 14.01.2015 av statsminister Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Vi er alle forferdet over de grufulle terrorangrepene i Frankrike i forrige uke. Vi føler med dem som har mistet sine og er rammet, og står sammen mot voldelige ekstremister uansett hvilken ideologi eller religion de måtte bekjenne seg til. Vi samles i forsvar for menneskerettighetene og ytringsfriheten som bærebjelke i våre åpne og frie samfunn.

Kampen mot ekstremisme vil være med oss i lang tid framover og må kjempes på flere fronter, først og fremst gjennom holdninger og forebygging i samfunnet, men også med håndfast sikkerhet. Arbeiderpartiet har tillit til at regjeringen gjør en samvittighetsfull jobb når den iverksetter risikoreduserende tiltak. Vi behøver et sterkt politi og en kompetent sikkerhetstjeneste som beskytter befolkningen, og bekjemper og begrenser truslene om vold og terror. Dette krever også et omfattende internasjonalt politisamarbeid.

Regjeringen Stoltenberg sikret norsk deltagelse i EUs politisamarbeid, Prüm-avtalen. Dette gir norsk politi muligheten til å søke i EU-landenes DNA-, fingeravtrykks- og motorvognregistre i sin etterforskning. Innsatsen mot organisert kriminalitet ble styrket, og det ble inngått en avtale med EU om utlevering av lovbrytere.

Jeg merket meg at statsministeren hadde samtaler om dette samarbeidet da hun var i Paris nylig. Det internasjonale samarbeidet innenfor justis- og beredskapsfeltet er kommet i utvikling, og etter terrorangrepene i Frankrike har EUs justis- og innenriksministre tatt til orde for en diskusjon om strengere grensekontroll og bedre utveksling av informasjon.

Mitt spørsmål er derfor: Hvordan vil den norske regjeringen bidra til styrket politisamarbeid med EU-landene i tiden som kommer? Og mener statsministeren at det er aktuelt med strengere grensekontroll inn i og ut fra Norge?


Les hele debatten