Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

Om statsministeren mener det var riktig å legge prosjektet som skulle få ut de kriminelle på is, og heller be PU om å sende ut de lengeværende barnefamiliene

Datert: 14.01.2015
Besvart: 14.01.2015 av statsminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Bergens Tidende har grundig avslørt at regjeringen ikke snakker sant verken når det gjelder å bekjempe kriminalitet, eller når det gjelder at man ikke lenger skal prioritere å sende ut de lengeværende barna. Dialogen mellom Justisdepartementet og politiet viser én ting: Antall tvangsreturer var viktig, asylbarna var det ikke.

Dette handler altså ikke om, som Klassekampen skriver i dag, at man ikke fant noen kriminelle, men om at man rett og slett nedprioriterte å sende ut de kriminelle. Det såkalte returrestanseprosjektet ble lagt på is i august. Hva er det som gjemmer seg bak det navnet? Jo, det er typisk personer som er kriminelle, som ikke skal være her, som skaper problemer f.eks. på mottakene, der det sitter barnefamilier, familier med barn. Og resultatet av dette er at man har lagt det prosjektet som skulle få ut de kriminelle, på is, mens man har sendt ut barnefamiliene, så da er det vel i hvert fall ingen barn der lenger som de kan true. Det ga resultater. Mens det de åtte første månedene i fjor ble sendt ut 25 lengeværende barn, så var tallet 29 bare i september.

Statsministeren var her i trontaledebatten og forsikret oss om at lengeværende asylbarn ikke lenger var prioritert for utsendelse. Det var ikke riktig. SV mener dette er elendig kriminalitetspolitikk, det er inhumant overfor de lengeværende barna, og at det er dårlig ledelse av dette arbeidet, har statsministeren slått fast allerede i debatten nå. Men mener statsministeren det var riktig å legge dette prosjektet som skulle få ut de kriminelle, på is, og heller be PU om å sende ut de lengeværende barnefamiliene, slik det faktisk ble gjort?


Les hele debatten