Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til statsministeren

Om hva regjeringen har gjort for å sette Forsvaret bedre i stand til å bistå politiet stilt overfor en økt terrortrussel, med henvisning til at PST i høst varslet at det er større fare for at Norge utsettes for et terrorangrep

Datert: 14.01.2015
Besvart: 14.01.2015 av statsminister Erna Solberg

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Etter terroraksjonen i Paris økte Frankrike beredskapen og utplasserte 5 000 politifolk og 10 000 soldater.

Norge er et lite land med begrensede politiressurser. Dersom et terrorangrep skulle ramme Norge, er vi avhengig av at Forsvaret effektivt kan bistå politiet. Da vil spesialstyrkene, Hæren og Heimevernet være viktig for oss, som øver og trener – og et oppdatert lovverk – slik at denne støtten kan komme raskt på plass.

I høst varslet PST at det er større fare for at Norge utsettes for et terrorangrep. Hva har regjeringa gjort for å sette Forsvaret bedre i stand til å bistå politiet stilt overfor en økt terrortrussel?


Les hele debatten