Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kulturministeren

Om hva statsråden i egenskap av NRKs generalforsamling vil gjøre for å sikre at kuttene i NRK ikke vil rasere lokaljournalistikken og NRKs tilstedeværelse i Hedmark, Oppland og Trøndelag

Datert: 21.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Siden NRK ikke fikk innvilga nødvendig lisensøkning for å holde tritt med kostnadene på arbeidsstokken, må de nå kutte. I ett av forslagene risikerer NRK Hedmark og Oppland og NRK Trøndelag til sammen å måtte bære 90 pst. av de samla kutta. Senterpartiet mener distriktskontorene er viktige for å oppfylle NRKs rolle som allmennkringkaster og kulturbærer.

Hva vil statsråden, i egenskap av NRKs generalforsamling, gjøre for å sikre at kuttene ikke vil rasere lokaljournalistikken og NRKs tilstedeværelse i de berørte fylkene?


Les hele debatten