Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om kva statsråden vil gjere for å sikre god kvalitet ved det akuttkirurgiske tilbodet ved Tynset, Kirkenes og Hammerfest

Datert: 22.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I årets sjukehustale skisserte statsråden tre modellar for sjukehus. Modell 1 er å oppretthalde akuttkirurgi ved dei minste sjukehusa noen år til. Statsråden omtalte denne modellen som ei seigpining gjennom mange vanskelige prosessar der kvaliteten vil lide undervegs. Statsråden har i etterkant garantert for at akuttfunksjonar ved Tynset, Kirkenes og Hammerfest skal oppretthaldast etter modell 1.

Kva vil statsråden gjere for å unngå seigpining og sikre god kvalitet ved det akuttkirurgiske tilbodet?


Les hele debatten