Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om hvorfor regjeringen legger opp til en hastebehandling av stortingsmeldingen om klimapolitikken, og om statsråden kan gjøre rede for hvilke tema Stortinget forventes å ta stilling til i forbindelse med meldingen

Datert: 22.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Ifølge klimaavtalen fra Lima skal Norge sende inn vårt klimamål for 2030 til FN innen 31. mars. I statsbudsjettet forventes det at utslippene i 2030 vil være om lag på dagens nivå, men regjeringen har varslet en stortingsmelding om klimapolitikken i februar.

Hvorfor legger regjeringen opp til en hastebehandling av en av de viktigste sakene i denne stortingsperioden, og kan statsråden gjøre rede for hvilke tema Stortinget forventes å ta stilling til i forbindelse med meldingen?


Les hele debatten