Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til kulturministeren

Om hvordan Norge i framtiden kan sikre den historiske dokumentasjonen om livet som fange under 2. verdenskrig og framtidig drift av Grini-museet i Bærum

Datert: 27.01.2015
Besvart: 04.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): På Grini i Bærum, rett ved den gamle fangeleiren fra 2. verdenskrig, har tidligere fanger over tid bygd opp et lite museum. Museet gir et unikt innblikk i hvordan livet som fange var under krigen. Museet er fram til nå drevet på frivillig basis, av dem som satt på Grini. Mange av dem har gått bort, eller de begynner å bli såpass gamle at fortsatt drift snart er historie.

Kan statsråden gi sin vurdering av hvordan Norge i framtiden kan sikre dette historisk viktige materialet og framtidig drift av museet?


Les hele debatten