Muntlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til fiskeriministeren

Om at det er skapt betydelig usikkerhet rundt lovgivningen som sikrer nasjonalt eierskap til fiskeriressursene, og hvilken politisk retning fiskeriministeren vil legge for det videre arbeidet

Datert: 28.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): Regjeringen har igangsatt utsalget av Norge. En rekke norske statseide selskap skal selges ut. Utenlandske selskap, investorer og fond står fremst i køen for å kjøpe lukrative aksjer, regjeringen vurderer å privatisere skogen, og konsesjonsloven i landbruket skal bort, noe som vil åpne for utenlandske eiere også der.

I fiskeripolitikken samles stadig flere ressurser på stadig færre hender. I regjeringsplattformen står det at fiskerne skal tildeles evigvarende kvoter. I løpet av det siste året har departementet vedtatt flere forskrifter som gir mer strukturering. Regjeringen har nå skapt betydelig usikkerhet rundt den lovgivningen som sikrer nasjonalt eierskap til fiskeriressursene. Regjeringen gir inntrykk av at de har et betydelig hastverk, og at de ikke har tid til å vurdere konsekvensene, noe som har blitt en gjenganger for regjeringen. Salg av fellesskapets eie før kunnskap og avklaringer gir motstand, og på noen områder også retrett.

Fiskeriministeren har varslet en melding til Stortinget som en oppfølging av Tveterås-utvalgets innstilling. Hvilken politisk retning ser fiskeriministeren nå for seg at hun vil legge for det videre arbeidet?


Les hele debatten