Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt det er en fornuftig måte å bruke offentlige midler på at private barnehager får dekket kostnader de ikke har, med bakgrunn i at de får det samme tilskuddet som de kommunale til tross for kortere åpningstider

Datert: 28.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Statsråden har varslet at han har satt i gang et arbeid med å revidere forskriften som skal sikre at de private og de kommunale barnehagene likebehandles når det gjelder økonomi. Det er et arbeid som Arbeiderpartiet støtter, fordi vi ofte hører om saker som oppfattes som urettferdige. Private barnehager har lavere bemanning, billigere pensjonsordninger og færre barn med særskilte behov enn de kommunale, men likevel fikk de økt tilskuddene i 2014.

Nesodden kommune har avkortet tilskuddet til noen private barnehager, fordi de holdt stengt flere uker enn de kommunale. Kommunen mente derfor at det ville være feil om de skulle få det samme tilskuddet som de kommunale når de private hadde vesentlig kortere åpningstid. Saken er nå avgjort, og kommunene kan ikke avkorte tilskuddet selv om åpningstiden er kortere enn i de kommunale barnehagene. Resultatet for disse barnehagene er ikke bare at de får det samme tilskuddet som de kommunale, selv om åpningstiden er kortere, de får i tillegg økt kompensasjon fordi man endret satsen fra 96 pst. til 98 pst. i forrige statsbudsjett. De private barnehagene får altså dekket ikke-eksisterende kostnader.

Mener statsråden at dette er en fornuftig måte å bruke offentlige midler på?


Les hele debatten