Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til klima- og miljøministeren

Om hva som er forklaringen på den høyst overraskende endringen av departementets rettsoppfatning, når KLD nå mener at det ikke er hjemmel for å fastsette en midlertidig forskrift for videreføring av skuterløyper for de syv kommunene som har hatt dette siden 2001

Datert: 28.01.2015
Besvart: 04.02.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Klima- og miljødepartementet varslet 23. desember 2014 at de ville fastsette en midlertidig forskrift for videreføring av skuterløyper for de syv kommunene som har hatt skuterløyper siden 2001, og en forskriftstekst ble sendt på høring. Den 23. januar i år endret KLD sin rettsoppfatning og mener nå at det ikke er hjemmel for å fastsette en slik forskrift som departementet selv har skrevet utkast til.

Hvilken aktivitet etter høringsmøtet den 6. januar er forklaringen på den høyst overraskende, og for kommunen særdeles problematiske, endringen av saken?


Les hele debatten