Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om at taushetsplikten skaper problemer i politiets arbeid for å forebygge radikalisering og rekruttering til voldelige ekstremistiske nettverk, og hvordan statsråden vurderer lovendringer på dette området

Datert: 29.01.2015
Besvart: 04.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Oslos bydeler driver politiet et godt arbeid for å forebygge radikalisering og rekruttering til voldelige ekstremistiske nettverk. De som jobber med dette, har imidlertid pekt på at taushetsplikten mellom etater som skole, barnevern, helse, Nav mfl. og politiet skaper problemer i det konkrete samarbeidet for å forebygge. De mener et godt personvern kan sikres selv om man lovhjemler bedre mulighet for å utveksle opplysninger.

Hvordan vurderer statsråden behovet for å gjøre lovendringer på dette området?


Les hele debatten