Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden mener at Odda sjukehus ikke har behov for akuttmedisinsk beredskap i framtiden

Datert: 29.01.2015
Besvart: 04.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Statsråden har i sin sykehustale skissert tre ulike modeller for akuttsykehus. Sykehus med et befolkningsgrunnlag under 20-30 000 vil ifølge disse planene ikke kunne ha akuttberedskap i hele tatt. Odda sjukehus i Hordaland har pasientgrunnlag under denne grensen. Statsrådens tale har ført til usikkerhet for Odda sjukehus.

Mener statsråden at Odda sjukehus ikke har behov for akuttmedisinsk beredskap i framtiden?


Les hele debatten