Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Om at bare 11 av 40 selskaper i 23. konsesjonsrunde betalte skatt til Norge i 2013, og hvorvidt det er riktig, som Bellona hevder, at staten risikerer et tap på 150 mrd. kr-200 mrd. kr

Datert: 29.01.2015
Besvart: 04.02.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I forbindelse med 23. konsesjonsrunde har 40 selskaper søkt om å delta. Av disse var det bare 11 som betalte skatt til Norge i 2013. Det betyr at 29 av selskapene vil få nesten 80 prosent av sine kostnader direkte utbetalt ved boring av tørre brønner eller ikke drivverdige funn. De 11 siste vil kunne trekke fra disse utgiftene via skatten. Bellona hevder at med en letekostnad på 800 millioner pr. brønn og et anslag på 5 letebrønner pr. blokk risikerer staten et direkte tap på 150-200 milliarder kroner.

Er dette riktig?


Les hele debatten