Spørretimespørsmål fra Ingjerd Thon Hagaseth (V) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden vil ta i bruk potensialet som ligger i en utvidelse av antall soningsplasser ved fengselet på Slidreøya i Valdres

Datert: 29.01.2015
Besvart: 04.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ingjerd Thon Hagaseth (V)

Spørsmål

Ingjerd Thon Hagaseth (V): Kriminalomsorgen er i støpeskjeen i 2015, og det kan gå mot sentralisering og store fengsler i Norge. Fengselet på Slidreøya er en av landets mest effektive fengselsavdelinger med høy kvalitet i siste soningsfase. Rehabilitering til livet etter soning er viktig, og målet er å komme vekk fra det miljøet de kommer fra. Fengselet kan utvide med 10-20 soningsplasser uten store ekstrakostnader og bli større og mer robust.

Vil statsråden ta i bruk potensialet som ligger i en utvidelse av fengselet i Valdres?


Les hele debatten