Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om statsråden ser behov for å utarbeide en egen handlingsplan mot antibiotikaresistens

Datert: 05.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Ser statsråden behov for å utarbeide en egen handlingsplan mot antibiotikaresistens?


Les hele debatten