Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden kan garantere at den akuttmedisinske beredskapen blir ivareteken for innbyggjarane i Øvre Telemark

Datert: 05.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Rjukan Arbeiderblad melder den 29. januar 2015 at anestesitilbodet på Rjukan vert avvikla den 27. mars, og at sjukehuset frå då av ikkje kan stabilisere akutt sjuke pasientar. Dette betyr at medisinsk avdeling ikkje får beredskap ved til dømes hjartestans. Opplysningane kom bardust på dei tilsette.

Kvifor vert anestesiberedskapen lagt ned, og kan statsråden garantere at den akuttmedisinske beredskapen blir ivareteken for innbyggjarane i Øvre Telemark?


Les hele debatten