Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden er tilfreds med måten Sjukehuset Telemark HF har fulgt opp foretaksprotokollen ved å avvikle akuttfunksjoner i Kragerø og på Rjukan

Datert: 05.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Foretaksmøtet 5. juni 2014 i Helse Sør-Øst stadfestet vedtaket som var gjort i Sjukehuset Telemark HF om avvikling av akuttfunksjoner i Kragerø og på Rjukan. Foretaksmøtet ba om at planer for preshospitale tjenester oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjoner ved Sjukehuset Telemark, Rjukan. Ifølge Utviklingsplan for 2014-16 skulle akuttfunksjon for indremedisin på Rjukan fortsette frem til 20. juni 2015.

Er statsråden tilfreds med måten Sjukehuset Telemark HF har fulgt opp foretaksprotokollen på?


Les hele debatten