Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til forsvarsministeren

Om statsråden ser det som aktuelt å bygge opp igjen spesialtrente HV-enheter som HV-016 i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, som raskt kan bistå politiet i befolkningstette områder

Datert: 05.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): På 1980-tallet var det egne spesialtrente HV-enheter i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger kalt HV-016. De hadde kort responstid og kunne ha viktige beredskapsfunksjoner når politiet trengte rask bistand fra Forsvaret. I Oslo Militære Samfund og til Aftenposten 7. april 2014 sa forsvarsministeren at hun ville se på om man skal bygge opp igjen prioriterte enheter som raskt kan bistå politiet i befolkningstette områder.

Hvordan er dette senere fulgt opp, og ser statsråden det som aktuelt å opprette HV-016-lignende enheter igjen?


Les hele debatten