Spørretimespørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å korte ned ventetiden for pasientgruppen som lever med en hørselshemning i Norge generelt, og i Drammen spesielt

Datert: 09.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Nærmere 700 000 mennesker i Norge lever med en hørselshemning. Hørselshemmedes Landsforbunds fagblad Din Hørsel har kartlagt ventetiden for utredning for, og tilpasning av, høreapparater for hørselshemmede ved landets sykehus. Vestre Viken HF, avdeling Drammen, er ett av sykehusene som kommer dårligst ut, med ventetider i 2014 på opp mot ett år.

Hva vil statsråden gjøre for å korte ned ventetiden for denne pasientgruppen i Norge generelt, og i Drammen spesielt?


Les hele debatten